ILMU, ADAB DAN KEJAYAAN BANGSA
“Berjuanglah untuk memperoleh pelbagai ilmu dan peliharakan.
Wahai pemuda, jika kamu dapat menyebarkan ilmu nescaya
kamu(lah) yang sempurna keperwiraannya. Himpunlah
pelbagai kitab yang diciptakan. Allah berfirman
kepada Nabi Yahya, peganglah kitab yang diwahyukan
serta dengan kesungguhan.”

(Syekh Ahmad al Fattani)


Tahun 1850 Masihi, di Melayu muncullah kitab yang monumental yang ditulis Raja Ali Haji yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu yang berjudul Bustan al Katibin. Menurut Prof. Hashim bin Musa dari Universiti Malaya, kitab ini merupakan tulisan paling awal tentang bahasa Melayu yang disusun oleh orang Melayu. Lapan tahun kemudian (1858 M), Raja Ali Haji juga menulis tentang bahasa Melayu, iaitu Pengetahuan Bahasa: Kamus Loghat Melayu Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Terang Prof Hashim yang memberi pengantar dan memperkenalkan kitab ini:

“Sesungguhnya karya-karya tentang bahasa Melayu oleh Raja Ali Haji ini merupakan warisan yang amat berharga yang menjadi penyambung kepada tradisi pengajian bahasa dalam Islam yang bermula sejak zaman awal Islam lagi,”

(Bustan al Katibin, Raja Ali Haji, 2005:xiii)


Dalam Islam, memang ada keterkaitan yang dalam antara pemahaman bahasa atau ilmu dengan pentauhidan kepada Allah. Ungkap Prof. Hashim lagi,

“Dalam Islam, pengajian bahasa khususnya bahasa Arab dan bahasa penganut Islam yang lain, merupakan ilmu alat untuk mencapai makrifat iaitu mengenali Allah dan seluruh kewujudan, memperteguh keimanan dan ketakwaan, dan menyemai adab kesopanan yang mulia, yang mengandungi antara lain ilmu-imu nahwu (sintaksis), saraf (morfologi), qawaid (bahasa), mantiq (logika), balaghah (retorik), istidlal (pendalilan), kalam (penghujahan) dan sebagainya.”


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "ILMU, ADAB DAN KEJAYAAN BANGSA"

Post a Comment